Donation

Behandling med donerade spermier kan antingen göras via insemination (AID) eller provrörsbefruktning (IVF). För behandling med donerade ägg gäller enbart IVF.

Spermie- eller äggdonation

Behandling med donerade spermier eller ägg kan vara ett behandlingsalternativ för ensamstående kvinnor eller par som inte kan få barn. Donatorn är anonym för paret men barnet har rätt att vid mogen ålder veta identiteten på donatorn, d v s den genetiska föräldern.

Alla kliniker inom Livio-gruppen i Sverige erbjuder nu IVF / assisterad befruktning med donerade ägg och spermier (IVF-mottagningen vid Sophiahemmet erbjuder ännu endast behandling med donerade spermier). För IVF-behandling med donerade spermier har vi korta väntetider. Behandling med donerade ägg har längre väntetider men vår rekrytering av äggdonatorer via Livo Egg and Sperm Bank har fått en flygande start (se längre ned). Hör gärna av dig till den av våra kliniker där du önskar behandling så får du mer information eller en tid för utredning och behandling.

Sedan den 1 januari 2019 är det tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen även med hjälp av enbart donerade könsceller, det innebär att både donerat ägg och spermier kan användas i samma behandling.

Vi har sedan årsskiftet 18/19 arbetat framgångsrikt med rekryteringen av äggdonatorer via Livio Egg and Sperm Bank vilket borgar för korta väntetider även för patienter som behöver IVF-behandling med donerade ägg. Välkommen att kontakta den klinik där du önskar behandling redan nu. För IVF-behandling med donerade ägg tar vi emot vi patienter upp till (icke-fyllda) 46 år.

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.

Våra kliniker i Oslo och på Island erbjuder också donationsbehandlingar.