Ekonomisk ersättning

Du kompenseras ekonomiskt för varje godkänt donationstillfälle. Summan avser att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst när du kommer till kliniken. Som äggdonator ersätts du med 7000 kronor för varje donation. Detta gäller i hela Sverige utom i Skåne där våra äggdonatorer ersätts med 11800 kronor för att motsvara landstingets (Region Skånes) ersättning till äggdonatorer.