Frågor och svar

Här hittar du svar på de frågor vi oftast får om spermiedonation. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Hur går det till att bli donator?
Som ett första steg fyller du i vårt ansökningsformulär och vi kontaktar dig om en tid för spermieanalys. Om antalet spermier och deras rörlighet godkänns är nästa steg en intervju med en av våra koordinatorer, en läkarundersökning samt urin- och blodprov tas för att utesluta smitta och slutligen görs en genetisk utredning. Läs mer här. När du har genomgått testerna och godkänts, blir du en spermiedonator hos Livio och vi börjar tillsammans att planera för själva donationen.

Kan jag vara anonym donator?
Dina uppgifter förvaras endast hos Livio Egg and Sperm Bank. Du kommer att vara anonym inför blivande föräldrar, men enligt svensk lagstiftning ska ett barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier, ha möjligheten att vid mogen ålder kunna ta reda på sitt genetiska ursprung. I de fall där det skulle bli aktuellt kommer Livio Egg and Sperm Bank alltid att kontakta dig innan, så att du är förberedd. Läs mer här (länk till vad säger lagen om anonymitet)

Får andra veta att jag är donator?
Nej, din identitet är krypterad och dina personuppgifter skyddas av Livio Egg and Sperm Bank. Det kommer till exempel inte att finnas uppgifter om att du är donator i din vanliga läkarjournal eller på andra ställen utöver hos oss.

Hur ofta kan man donera spermier?
Det måste ha gått minst 48 timmar men inte mer än 72 timmar från din senaste utlösning.

Hur ofta ska man donera spermier?
Som spermiedonator är det önskvärt att du har möjlighet att donera minst 4 gånger per månad men det är inget krav.

Får jag ett arvode?
Enligt svensk lag ska organ- och vävnadsdonationer alltid vara altruistiska, det innebär att donationen ska betraktas som en frivillig gåva till mottagaren.  Vi kompenserar donatorer med 580 kr per godkänd donation, som ersättning för bortfall av inkomst och resekostnader.

Hur många barn kan jag ge upphov till?
En spermiedonator i Sverige får enligt svensk lagstiftning ge upphov till barn i högst 6 familjer och totalt upp till 10 barn.

Hur blir jag donator?
Fyll i ansökan här, så kontaktar vi dig med en tid för spermieprov, som är första steget för att bli godkänd som donator.

Finns det någon åldersgräns för att bli donator ?
Som spermadonator är det önskvärt om du är mellan 23 och 45 år.

Vilka undersökningar behöver jag göra för att bli donator?
Vi tar blodprov och urinprov, som undersöks för könssjukdomar samt vissa genetiska sjukdomar. Du får självklart ta del av resultaten. Här kan du läsa mer om vilka undersökningar som genomförs.

Kan jag bli donator om jag har haft klamydia?
Ja, om du har genomgått behandling mot klamydiainfektion så kan du bli donator.